Comprise, consist of, compose, include và contain cả 5 từ này đều có nghĩa là bao gồm, chứa đựng. Tuy có cùng ý nghĩa nhưng cách dùng của mỗi từ lại không giống nhau. Để biết cách dùng của từng từ trong những trường hợp cụ thể, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: Consist of là gì


Contents

1 Phân biệt comprise, consist of, compose, include và contain1.1 Consist of và Comprise là gì và cách dùng1.1.1 Usage:1.2 Compose là gì và cách dùng1.2.1 Usage:1.3 Include là gì và cách dùng như thế nào?1.3.1 Usage:1.4 Contain là gì và cách dùng1.4.1 Usage:1.7 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phân biệt comprise, consist of, compose, include và contain

Consist of và Comprise là gì và cách dùng

Usage:Consist of; Comprise; be made up of

Hai từ consist of (sth)comprise có cách dùng khá giống nhau. Chúng ta dùng consist ofcomprise để chỉ các thành phần đã cấu tạo nên một cái gì đó.Tham gia học tiếng Anh miễn phí cùng csmaritimo-online.com Online: Học toàn diện 4 kỹ năng Học TOEIC miễn phí Học IELTS miễn phí Học ESP miễn phí Bí quyết nâng cao vốn từ vựng hiệu quả Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh
The British Parliament comprises/ consists of the House of Commons and the House of Lords. (Quốc hội Anh bao gồm Hạ viện và Thượng viện.)The whole group consists of students. (Cả nhóm bao gồm các sinh viên.)

Note:

Không dùng hai động từ trên ở thì tiếp diễn.Tránh dùng cấu trúc “to be comprised of”.

Compose là gì và cách dùng

Usage:1. Of elements constitute or make up (a whole, or a specified part of it)

– Compose đồng nghĩa với “make up” hoặc “make” (làm, cấu thành) đề cập đến những thành phần hợp thành cái toàn thể, trước compose là cái mà các thành phần đã cấu tạo nên nó (khi dùng ở thể chủ động và khi dùng ở thể bị động thì ngược lại).

– Compose có thể dùng trong cả thì chủ động và bị động, nhưng cần lưu ý chủ ngữ của câu (subject).

E.g.

Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen compose the water molecule. (Hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy cấu thành các phân tử nước.)The water molecule is composed of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. (Các phân tử nước được cấu thành bởi hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy.)

Note: “Compose” cũng không được dùng trong thì tiếp diễn.Download Now: Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

2. Write or create (a work of art, especially music or poetry)

Compose dùng khi bạn viết, sáng tác một tác phẩm nghệ thuật.

E.g. Mozart composed many famous symphonies, concertos, and operas all over the world. (Mozart sáng tác nhiều bản giao hưởng, hòa nhạc và nhạc kịch nổi tiếng trên khắp thế giới.)

*

Include là gì và cách dùng như thế nào?

Usage:1. Comprise or contain as part of a whole

Mang ý nghĩa là bao gồm, kể cả, đồng nghĩa với “comprise”. Sau nó là các thành phần/ một phần cấu tạo nên cái toàn thể (part of the whole).

E.g. Box includes 5 pens and 4 books. (Hộp bao gồm 5 cái bút và 4 quyển sách.)

2. Make part of a whole or set

Include còn có nghĩa là mang thêm, cộng thêm vào.

– Trong trường hợp chúng ta cần phân biệt là trong một cái gì đó có cấu tạo và được sử dụng hai động từ “comprise” với “consist of”, sau đó cần thêm vào cái đó nữa thì ta dùng include.

E.g.

I haven’t included my notebook in the bag. (Tôi đã không để quyển sổ ghi chép vào trong túi.)There are 7 people, including 2 children in the boat. (Có 7 người trên thuyền, trong đó có hai trẻ em.)

Vậy cách dùng include cũng tương tự “comprise” và “consist of”. Tuy nhiên bạn có thể dùng include để liệt kê một/ một số thành phần cấu tạo nên vật mà không phải liệt kê tất cả. Thứ hai là dùng để mang/ cộng thêm một/ một số phần vào vật đã có.

Xem thêm:

Contain là gì và cách dùng

Usage:Have or hold (someone or something) within.

– Mang ý nghĩa chứa đựng (có bên trong), bao gồm, bao hàm (have inside, have as part).

– Contain khác với “consist of” ở chỗ là nó mang tính chứa đựng hơn là tính bao gồm.

E.g.

The dried rice consists of rice, vegetable and beef. It contains a lot of nutrition. (Cơm chiên gồm cơm, rau quả và thịt bò. Nó chứa đựng rất nhiều chất dinh dưỡng.)The bottle contains water. (Cái chai chứa nước.) (Mang ý nghĩa trong chai không có gì ngoài nước.)This drink contains no alcohol. (Đồ uống không chứa cồn.) (Có nghĩa là cồn không phải là một phần hay thành phần của đồ uống này.)

Lưu ý: Từ container nghĩa là đồ đựng, thùng chứa, thùng hàng.

Sau khi đã tìm hiểu cụ thể comprise, consist of, include, compose, contain là gì cũng như cách dùng của những từ này, mình sẽ tổng hợp lại điểm khác nhau khi bạn sử dụng những từ này với nghĩa bao gồm:

Comprise, consist of: bao gồm (các thành phần cấu tạo nên vật nằm sau hai từ này).Compose: tương tự “comprise, consist of” nhưng các thành phần cấu tạo nằm trước từ này trong câu chủ động.Include: bao gồm (nhưng chỉ liệt kê một/ một số thành phần của vật). Ngoài ra còn có nghĩa là thêm thành phần cho vật đã có.Contain: nghĩa sẽ nghiêng về chứa đựng hơn.

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Bài tập thực hành

This invoice ………. tax and service free.The committee is ………. of teachers and workers.The movie ticket ………. food and beverage is too expensive.My team ………. of five boys and two girls.Oil and coal ……… 70% of the nation’s exports.Fast food ………. a lot of fat so it is not good for your health.Muscle is ………. of different types of protein.The book ……… six chapters.

Đáp án

includes 2. consisted 3. including 4. consists 5. comprise 6. contain 7. composed 8. comprises/ consists of

Lưu ý câu 3: Ta sử dụng Include_Ving để rút gọn mệnh đề quan hệ, cụ thể:

The movie ticket is too expensive. It includes food and beverage.

→ The movie ticket including food and beverage is too expensive.


*