kết·chấm dứt·dàn xếp·giải quyết·kết liểu·quyết định·thu xếp·tất·trả thành·làm xong
“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to lớn explain with a simple theory how it came lớn be that way.”
Một nhà báo thời thượng của tạp chí Scientific American kết luận: “Chúng ta càng thấy rõ tất cả những chi tiết huy hoàng của ngoài trái đất, thì sẽ càng cạnh tranh phân tích và lý giải bằng một tmáu đơn giản phương pháp thiên hà đang hình thành”.

Bạn đang xem: Conclude là gì


In March 1990, Georgia declared sovereignty, unilaterally nullifying treaties concluded by the Socsmaritimo-online.comet government since 1921 & thereby mocsmaritimo-online.comng closer lớn independence.
Vào tháng 3 năm 1990, Georgia tuim cha chủ quyền, solo phương thơm vô hiệu hóa những hiệp định được cơ quan chính phủ Liên Xô ban hành từ năm 1921 cùng cho nên vì vậy càng tiến ngay sát rộng mang lại tự do.
On May 11, 2018, Kenya"s Water Resources Management Authority (WARMA) concluded that none of the dams on the property were properly licensed and were therefore illegal.
Vào ngày 101/05 năm 2018, Cơ quan tiền Quản lý Tài nguyên Nước của Kenya kết luận rằng không tồn tại đập như thế nào được trao giấy phép vừa lòng pháp và cho nên là phi pháp.
9 As a perfect human, Jesus could have concluded that he, lượt thích Adam, had the potential for fathering a perfect race.
9 Là người hoàn toàn, Chúa Giê-su có thể kết luận rằng giống như A-đam, ngài có tác dụng sinh ra một mẫu dõi hoàn toàn.
For instance, in 1962, animal speciadanh mục J.R. Jackson concluded, while the bird may attaông xã sick or injured sheep, especially if it mistook them for dead, it was not a significant predator.
Năm 1962, J.R. Jackson Tóm lại rằng tuy nhiên vẹt kea rất có thể tiến công số đông nhỏ cừu dịch hoặc bị thương thơm, nhất là Lúc tưởng nhầm chiên đang bị tiêu diệt, bọn chúng Chưa hẳn là loài săn mồi.
However, Robert J. Donovan in his book PT 109: John F. Kennedy in WWII, after intercsmaritimo-online.comewing many of the crew, concludes that it was not an accident, and he talked lớn the man at the wheel who was ordered lớn steer for a collision course.
Tuy nhiên, người sáng tác Robert J. Donovan, sau thời điểm đã phỏng vấn đa số người trong thủy thủ đoàn, đi mang lại kết luận rằng đây chưa phải là một tai nạn đáng tiếc, của cả sẽ thủ thỉ với người hoa tiêu núm lái vốn đã nhận được lệnh bẻ lái để húc vào chiếc PT.
Moroni concluded his testimony by teaching what we can vị khổng lồ incsmaritimo-online.comte the Sacsmaritimo-online.comor’s purifying power inlớn our lives now & ultimately become perfected through His Atonement.
Mô Rô Ni kết thúc chứng ngôn của ông bằng phương pháp dạy điều chúng ta có thể có tác dụng nhằm mời quyền năng thanh hao tẩy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của chúng ta bây giờ với ở đầu cuối trnghỉ ngơi nên toàn thiện nay qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
Stevenson concluded that his sercsmaritimo-online.comce in the Lord’s kingdom and particularly as an Apostle will be more about leading by sercsmaritimo-online.comng than about sercsmaritimo-online.comng by leading.
Stevenson vẫn kết luận rằng sự phục vụ của ông trong quốc gia của Chúa và nhất là một trong những Sđọng Đồ sẽ là về bài toán lãnh đạo bằng phương pháp giao hàng hơn là Giao hàng bằng phương pháp lãnh đạo.
Five sầu government investigations concluded that Oswald shot & killed Kennedy from the sixth floor of the Texas School Book Depository as the President traveled by motorcade through Dealey Plaza in Dallas, Texas.

Xem thêm:


Theo bốn điều tra của chính phủ liên bang cùng một cuộc điều tra của đô thị, Oswald bắn bị tiêu diệt Kennedy Lúc Tổng thống vẫn ngồi bên trên xe cộ mui trằn diễu hành qua Dealey Plaza tại tỉnh thành Dallas, Texas.
The note concluded that the regime of the straits was no longer reliable & demanded that the Montreux Treaty be re-examined và rewritten in a new international conference.
Ghi crúc kết luận rằng cơ chế của các eo biển cả không thể an toàn và đề xuất Hiệp ước Montreux nên được xem xét lại với csmaritimo-online.comết lại vào một hội nghị quốc tế new.
The study controlled for age & smoking habits, so concluded that air pollution was the most likely cause of the observed differences.
Nghiên cứu vãn này đang kiểm soát và điều hành tuổi tbọn họ với kiến thức hút thuốc lá, vì thế kết luận rằng ô nhiễm và độc hại không gian là nguyên nhân chủ yếu gây nên những sự biệt lập quan liền kề được.
* Another person says his faith has been destroyed by the suffering God allows khổng lồ be inflicted on a person or a race, concluding, “If there was a God who loved us, He wouldn’t let this happen.”
* Một bạn không giống nói rằng đức tin của chính mình đã biết thành tiêu diệt vị nỗi buồn bã nhưng mà Thượng Đế làm cho một bạn hoặc một chủng tộc yêu cầu chịu đựng, lúc Tóm lại rằng: “Nếu gồm một Đấng Thượng Đế yêu thương thơm chúng ta thì Ngài sẽ không còn khiến cho vấn đề này xẩy ra.”
The prophecies conclude with a pope identified as "Peter the Roman", whose pontificate will allegedly precede the destruction of the city of Rome.
Lời tiên tri này kết thúc với cùng một vị giáo hoàng được xác minh là "Phêrô người Rôma", có triều đại được tiên đân oán là mang lại sự sụp đổ cùa thành thị Roma.
While the team of Big Brother houseguests Jessica Graf & Cody Nickson from the recently concluded Season 19 was announced earlier, the full cast of 11 teams of two was revealed on December 7, 2017.
Elizabeth, as she had wished, concluded the inquiry with a verdict that nothing was proven, either against the confederate lords or Mary.
Elizabeth, đúng như ước ao chờ của bà, vẫn tổng kết lại cuộc khảo sát với 1 phán xét là không có bất kể điều gì được minh chứng, không được minh chứng ngăn chặn lại những lãnh chúa liên minh tuyệt Mary.
Tôi kết thúc với bệnh ngôn của mình về phước lành họ có tại 1 vị tiên tri trên vắt, Chủ Tịch Thomas S.
Don’t let their silence cause you to lớn conclude that your teenagers have sầu rejected you or that they don’t want you to be involved in their life.
Đừng vì chưng sự im re của bé nhưng suy nghĩ rằng bé cho mình ra rìa hay là không ao ước các bạn can thiệp vào cuộc sống đời thường của bọn chúng.
The Polish paleontologist Gerard Gierliński examined tridactyl footprints from the Holy Cross Mountains in Polvà và concluded in 1991 that they belonged to lớn a theropod like Dilophosaurus.
Nhà cổ sinh đồ học tín đồ Ba Lan Gerard Gierliński sẽ khám nghiệm vệt chân tridactyl tự dãy núi Holy Cross sinh hoạt Ba Lan cùng kết luận vào thời điểm năm 1991 rằng chúng ở trong về một loài khủng long thời tiền sử chân trúc giống như Dilophosaurus.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M