Conceptualization là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và lí giải giải pháp áp dụng Conceptualization
*

Trong kỹ thuật thông báo, có mang hóa là một chiếc nhìn dễ dàng trừu tượng về một vài phần được lựa chọn của trái đất, cất những đối tượng, định nghĩa và các thực thể khác biết đến quan tâm đến một trong những mục đích cụ thể với các quan hệ giữa chúng.

Bạn đang xem: Conceptualize là gì

Một điểm sáng chuyên môn ví dụ của một khái niệm hóa là một bạn dạng thể luận với hoàn toàn có thể xẩy ra rằng một quan niệm hóa hoàn toàn có thể được phân biệt bởi vì một số trong những phiên bản thể học tập hiếm hoi. Một cam đoan phiên bản thể học tập vào việc diễn tả những đối chiếu phiên bản thể học được đưa ra nhằm đề cùa đến tập thích hợp con những nhân tố của một bạn dạng thể học được share cùng với toàn bộ các cái không giống. “Một phiên bản thể học dựa vào vào ngôn ngữ”, những đối tượng người sử dụng với mối đối sánh tương quan của nó được bộc lộ vào ngôn ngữ nhưng nó áp dụng, trong những lúc định nghĩa luôn luôn luôn như là nhau, bao hàm rộng, các định nghĩa của chính nó lâu dài “độc lập với ngữ điệu được áp dụng nhằm biểu lộ nó”.Conceptualization là Khái Niệm Hóa.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinch tế .Ý nghĩa - Giải thíchConceptualization nghĩa là Khái Niệm Hóa.Là một mức độ trừu tượng cao hơn, một tư tưởng hóa chế tác điều kiện cho Việc bàn luận cùng đối chiếu những bản thể học tập khác nhau của nó, tạo ĐK share và tái sử dụng kiến thức.

Xem thêm: Tên Công Ty Thiết Kế Nội Thất, Top Tên Hay Đặt Cho Công Ty Kiến Trúc, Nội Thất

Mỗi bản thể học tập dựa vào và một định nghĩa khái quát, ánh xạ tư tưởng trở thành các nhân tố rõ ràng cùng các mối quan hệ của chúng.

Trong công nghệ đọc tin, khái niệm hóa là một chiếc chú ý đơn giản và dễ dàng trừu tượng về một trong những phần được chọn của thế giới, cất các đối tượng người dùng, khái niệm cùng những thực thể không giống được hiểu quyên tâm mang đến một vài mục đích cụ thể cùng những quan hệ giữa bọn chúng. Một Điểm lưu ý nghệ thuật ví dụ của một khái niệm hóa là một bạn dạng thể luận với có thể xẩy ra rằng một quan niệm hóa hoàn toàn có thể được nhận thấy vị một vài phiên bản thể học đơn lẻ. Một cam đoan bản thể học vào bài toán biểu lộ các so sánh bạn dạng thể học tập được giới thiệu nhằm đề cập tới tập đúng theo nhỏ những nhân tố của một bản thể học được chia sẻ cùng với toàn bộ những chiếc không giống. “Một bản thể học phụ thuộc vào ngôn ngữ”, các đối tượng người tiêu dùng và mọt đối sánh tương quan của nó được mô tả vào ngôn từ mà lại nó áp dụng, trong lúc quan niệm luôn luôn luôn như là nhau, khái quát rộng, những định nghĩa của nó trường tồn “độc lập cùng với ngôn ngữ được sử dụng để bộc lộ nó”.Conceptualization là Khái Niệm Hóa.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinch tế .Ý nghĩa - Giải thíchConceptualization nghĩa là Khái Niệm Hóa.Là một cường độ trừu tượng cao hơn, một khái niệm hóa chế tác ĐK đến Việc bàn thảo với so sánh các bạn dạng thể học khác biệt của nó, tạo ĐK chia sẻ và tái sử dụng kỹ năng và kiến thức. Mỗi bản thể học dựa trên cùng một tư tưởng bao hàm, ánh xạ có mang trở thành các nhân tố ví dụ và các quan hệ của bọn chúng.