Cách mô hình với tính toán thì e biết r. Ý e đang hỏi là cái dầm cốn thang 2 đầu của nó e ko biết neo như nào cho hợp lí. Vì nó nằm trên bản thang vs bản chiếu nghỉ.


Bạn đang xem: Cốn cầu thang là gìhoangtugiaotranh

Như hình trên bạn thấy liên kết đó, ở vị trí chân bản liên kết cứng hoặc khớp. Ở vị trí đỉnh mức sàn liên kết với sàn, cốn ăn vào dầm sàn tầng nên liên kết cứng gán nó là ngàm.

Còn ở mức bản chiếu nghỉ thì để tự nhiên. Nhìn hình mình làm đó


Xem thêm: Xem Hướng Bàn Thờ Là Như Thế Nào Là Tốt Nhất? Xác Định Hướng Bàn Thờ Như Thế Nào*

 

Cách mô hình với tính toán thì e biết r. Ý e đang hỏi là cái dầm cốn thang 2 đầu của nó e ko biết neo như nào cho hợp lí. Vì nó nằm trên bản thang vs bản chiếu nghỉ.

Sorry, mình hiểu nhầm tưởng b hỏi liên kết trong sơ đồ tính. Thép cốn thì b liên kết với dầm. Nhìn hình của b không chắc rằng bản thang ở đúng cao độ, bạn thử kiểm tra lại với bản thang như mặt cắt thì bậc có đúng không nhé. 


Cốn thang có gì đâu, nó chỉ là thép cấu tạo thôi mà bạn, ở đây mình có file kết cấu cầu thang có chi tiết này, bạn lấy về tham khảo