Lệnh cnóng chưa hẳn là một lệnh cấm hoàn toàn, nhì ngôi chùa được phép vào cả Hà Thành thiết yếu Trường An cùng thành Lạc dương, các thị thành Khủng với vùng prúc cận được phnghiền nhằm gia hạn một ngôi chùa không nhiều hơn thế nữa đôi mươi đơn vị sư.

Bạn đang xem: Chua tiếng anh là gì


The ban was not a complete ban; two Buddhist temples were permitted in both the main capital Chang"an và the subsidiary capital Luoyang, and the large municipalities và each circuit were each allowed khổng lồ maintain one temple with no more than đôi mươi monks.
Thêm vào đó, Hoàng thân Yoshiaki, một đứa tthấp 12 tuổi đi tu tại chùa monzeki Ninna-ji được chọn trên danh tức là Tổng Tư lệnh quân đội.
In addition, Imperial Prince Yoshiaki, a young man of 22, who had lived as a Buddhist monk at the monzeki temple of Ninna-ji was named nominal commander in chief of the army.
Lúc những trại ganh nạn Hý muốn sinh sống khu đất Thái bị tạm dừng hoạt động vị thiếu hụt mối cung cấp hỗ trọ tài chủ yếu đầu thập niên 1990 của rứa kỷ đôi mươi, nhiều người dân ganh nàn Hmông đang tìm đến chùa này để tránh bị hồi hương thơm về Lào.
When several Thailand-based Hmong mỏi refugee camps closed due khổng lồ a laông xã of financial support in the early 1990s, Lao & Hý muốn refugees in Thailand fled lớn the temple to avoid repatriation khổng lồ Laos.
Nơi tụng tởm và phía đông chùa được tạo ra lại vào thời điểm năm 1917 cùng phía tây được xây lại vào thời điểm năm 1984.
The preaching hall and the eastern sanctuary were rebuilt in 1917, and the western sanctuary was rebuilt in 1984.
Lễ nhập tu được gọi là shinbyu là lễ lưu lại sự cứng cáp quan trọng tốt nhất của một chú bé nhỏ Khi vào chùa tu trong một khoảng thời hạn nđính.
A novitiation ceremony called shinbyu is the most important coming of age events for a boy, during which he enters the monastery for a short time.
Ngài là trụ trì của chùa Wat Phra Dhammakaya, chỗ ông giữ cho tới năm 1999 và một lần tiếp nữa từ năm 2006 cho mon 12 năm 2011.
He was the abbot of the Buddhist temple Wat Phra Dhammakaya, the post he held until 1999 and again from 2006 lớn December 2011.
Hoa Kỳ đã cho biết quan điểm không ưng ý chính quyền của Diệm khi đại sứ đọng Hoa Kỳ là Henry Cabot Lodge, Jr. cho tới thăm một ngôi chùa.
The United States indicated its disapproval of Diệm"s administration when ambassador Henry Cabot Lodge Jr. visited the pagoda.
Bộ công cụ tthánh thiện được buôn bán trên các shop xung quanh ngôi chùa, cùng mỗi buổi tập hợp được tổ chức triển khai bởi ngôi đền sẽ sở hữu được một thời gian nhằm thiền khô định.
Accessories for meditation are for sale in stores around the temple, & every gathering that is organized by the temple will feature some time for meditation.

Xem thêm: Diễn Viên Diễm My 9X Cá Tính Và Sang Chảnh Trong Bộ Đồ Hiệu Gần 1 Tỷ Đồng


Một trong những người quen mau chóng tiếp đến đã trở thành một tu sĩ Phật giáo và trợ lý của Luang Por Dhammajayo trong nỗ lực Thành lập và hoạt động một trung chổ chính giữa tnhân hậu định: Phadet Phongsawat, trường đoản cú Lúc được phong chức là Luang Por Dattajivo, Phó Chư Tăng của Chùa Wat Phra Dhammakaya.
One of these early acquaintances later became a Buddhist monk & Luang Por Dhammajayo"s assistant: Phadet Phongsawat, now known as Luang Por Dattajivo, who would become the deputy abbot of Wat Phra Dhammakaya.
Sự kiện này diễn ra sinh sống chùa Honnō-ji, tại kinh đô Kyoto lớn, hoàn thành bài toán Nobunaga củng gắng và triệu tập quyền lực tối cao sinh sống Nhật Bản bên dưới tay mình.
This occurred in Honnō-ji, a temple in Kyoto lớn, ending Nobunaga"s quest to consolidate centralized power in nhật bản under his authority.
Chẳng bao lâu sau, chùa biến chuyển lễ con đường của Gyuto Tratsang, hay Học viện Thượng Mật Tông của Lhasa với là địa điểm sinch sống của 500 sư tăng.
Soon after it became the Assembly Hall of the Gyuto Tratlịch sự, or Upper Tantric College of Lhasa & was home page lớn 500 monks.
Chính quyền chất nhận được nhiều nhà thời thánh, chùa cnhân từ trong hệ thống kiểm soát ở trong nhà nước được tổ chức triển khai thờ phượng, cúng lễ, mà lại vẫn cnóng các hoạt động tôn giáo bị tùy nhân thể cho là đi ngược với “lợi ích giang sơn,” “trơ tráo tự công cộng” giỏi “kân hận đại liên kết dân tộc bản địa.”
While authorities allow many government-affiliated churches & pagodas to lớn hold worship services, they ban religious activities they arbitrarily deem contrary to the “national interest,” “public order,” or “national unity.”
Tháng 4/1128 (mon 3 của niên hiệu Daiji trang bị 3): Thái hậu Taiken-mon In chỉ định xây dựng chùa Enshō-ji để gia công trọn lời thề linh nghiệm.
1128 (Daiji 3, in the 3rd month): Taiken-tháng In ordered the construction of Enshō-ji in fulfillment of a sacred vow.
Ngôi chùa nhấn mạnh rằng bài toán vận dụng từng ngày của Phật giáo đang dẫn dắt fan tu với xã hội tới sự hạnh phúc và hạnh phúc vào cuộc sống thường ngày này cùng kế tiếp, với ngôi thường ước muốn tất cả một sự cam đoan cao với tác dụng kia.
The temple emphasizes that the daily application of Buddhism will lead the practitioner & society khổng lồ prosperity & happiness in this life & the next, & the temple expects a high commitment to lớn that effect.
Dù công ty cố quyền chất nhận được những thánh địa, chùa chiền lành trong khối hệ thống điều hành và kiểm soát của phòng nước được tổ chức triển khai thờ phượng, cúng lễ nhưng mà vẫn cấm các chuyển động tôn giáo bị tùy luôn thể cho rằng đi ngược với “ích lợi non sông,” “đơn độc từ xã hội” hay “khối đại cấu kết dân tộc”.
While authorities allow many government-affiliated churches và pagodas to hold worship services, they ban religious activities they arbitrarily deem contrary lớn the “national interest,” “public order,” or “national great unity.”
Được đặt tên sau thời kì Tân La chùa Phật giáo nằm tại bên trên ngọn gàng núi hướng Tây , nó là ga đầu tiên bao gồm hình thức trường đoản cú Seoul rời khỏi Bắc, cùng nằm trong đô thị Uijeongbu.
Named after a Silla-era Buddhist temple in the mountains to lớn the west, it is the first station for services leaving Seoul heading north, & lies in the đô thị of Uijeongbu.
Thương Hội Phật giáo Trung Quốc, cơ quan đo lường và thống kê ở trong nhà nước tính toán tất cả các tổ chức triển khai Phật giáo sinh sống Trung Hoa đại lục, gồm trụ thường trực chùa Guangji, một ngôi chùa được thành lập và hoạt động rộng 800 thời gian trước dưới thời công ty Kyên ổn (1115-1234) ngày này là Fuchengmennei.
The Buddhist Association of China, the state"s supervisory organ overseeing all Buddhist institutions in mainland Trung Quốc, is headquartered in the Guangji Temple, a temple founded over 800 years ago during the Jin dynasty (1115–1234) in what is now Fuchengmennei.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M