Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Chair là gì

*
*
*

chair
*

chair /tʃeə/ danh từ ghếto take a chair: ngồi xuống ghế chức giáo sư đại học chức thị trưởngpast (above) the chair: trước sẽ làm thị trưởngbelow the chair: chưa làm cho thị trưởng bao giờ ghế nhà toạ, ghế chủ tịch (buổi họp); (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ tịch (buổi họp)lớn address the chair: nói với quản trị buổi họpkhổng lồ take the chair: thống trị toạ buổi họp; knhì mạc buổi họpto lớn sit (be) in the chair: tinh chỉnh cuộc họpto lớn leave sầu the chair: bế mạc cuộc họp (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế điệnkhổng lồ go to lớn the chair: bị lên ghế điện (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) số ghế của nhân bệnh (sống toà án) (ngành con đường sắt) gối đường raychair! chair! trơ trọi tự! lẻ loi tự! ngoại hễ từ cử thống trị tịch, lựa chọn cai quản tịch bỏ lên trên kiệu rước, đặt vào ghế rồi khênh bổng (fan chiến thắng cuộc trong cuộc chiến hoặc được bầu vào một cuộc tuyển cử) quản lý toạ (buổi họp)
loại (ghế)dòng đệmghếbamboo chair: ghế trebatch chair: ghế lănbath chair: ghế tắmbedroom chair: ghế phòng ngủboatswain"s chair: ghế thủ thủ trưởngcane chair: ghế mâychair lift: mặt đường cố kỉnh lắp thêm hình dáng ghếeasy chair: ghế bànhelectric chair: ghế điệnfolding chair: ghế xếphigh-backed chair: ghế tựaplastic chair: ghế nhựarevolving chair: ghế xoayrocking chair: ghế lậtrocking chair: ghế đurolling chair: ghế bao gồm bánh xegối tựaLĩnh vực: xây dựngchiếc bệLĩnh vực: cơ khí & công trìnhgối (đường) raychair foundationmóng dạng chậuchair railtay vịnfish chairgối bao gồm tấm ốpfoundation chairbệ móngheel chairđế đỡ gót ghijoint chairgối tiếp giápreinforcement chairđệm bên dưới cốt thépstairway chair liftthang trang bị phong cách ray đỡswitch rail chairđế tựa ray ghichọn quản lý tịchnhà trìchair a meeting (to lớn...): nhà trì một cuộc họpcử quản lý tịchthống trị tọachair liftghế treotake the chair (at a meeting)chủ tọa (một phiên họp)

Xem thêm:

*

*

*

chair

Từ điển Collocation

chair noun

1 piece of furniture

ADJ. comfortable, comfy, cushioned, padded, plush, soft, upholstered | hard, uncomfortable | deep, low | high-backed, straight-backed, wing-backed, winged | rush-seated, tubular | rickety | reclining, swivel He lay baông chồng in the reclining chair và went to sleep. She returned to the swivel chair behind her desk. | folding | matching a dining table and four matching chairs | empty ‘Please, be my guest.’ He gestured towards an empty chair. | antique | mahogany, plastic, steel, wooden | dining, fireside, kitchen

QUANT. row | phối a phối of antique mahogany dining chairs

VERB + CHAIR draw up, pull up ‘Can I join you?’‘Yes, pull up a chair.’ | pull out He pulled out a chair for her. | have sầu, take Come in và take a chair. | give sb He gave her his chair. | push baông xã He pushed bachồng his chair & got to lớn his feet. | collapse into/onlớn, flop (back/down) in/into/on/onkhổng lồ, lower yourself inkhổng lồ, settle (back) in/into/on, sink (back/down) into lớn, slump (back/down) in/into lớn, sit (down) in/on She dropped her bags and flopped down into lớn the nearest chair. | lean baông xã in, lie baông xã in, lounge (back) in, recline (back) in, relax (back) in, sprawl/be sprawled in He put his feet up on the desk & lay baông xã in his chair. | lean forward in | straighten (up) in They straightened in their chairs when the manager burst in. | get out of, get up from/off, jump (up) from/out of, leap out of/from, rise from He got up from his chair to address the meeting. | roông chồng backwards & forwards in/on, shift (about) in, tip baông xã He was shifting about uneasily in his chair. She tipped her chair baông xã & fixed her gaze full upon hlặng. | swivel (on), swivel (round) in She swivelled round in her chair và picked up the phone.

CHAIR + VERB be placed, stand A chair stood facing the window. | swivel | fall over, tip up, topple over | creak The chair creaked every time I moved.

CHAIR + NOUN arm, bachồng, leg, seat | cover, frame | lift A chair lift carried us to the top of the ski run.

PREPhường. inkhổng lồ a/the ~ He sank into lớn his chair and opened the letter. | in a/the ~ She leaned bachồng in her chair & lit a cigarette. | on a/the ~ A cat was asleep on the chair.

PHRASES the arm/back/edge/leg of a chair She gripped the arm of her chair as she spoke. He sat nervously on the edge of his chair. > See ARMCHAIR

2 person controlling a meeting

ADJ. acting, deputy

VERB + CHAIR occupy, take Anne took the chair (= was chairperson) in Carol"s absence. | address (sth to) Please address your questions to the chair. | appoint sb (as), elect sb (as)

PREP.. in the ~ Paul Ryan was in the chair (= was chairman) at today"s meeting.

3 position of university professor

ADJ. professorial

VERB + CHAIR hold, occupy He held the Chair of Botany at Cambridge University for thirty years. | appoint sb to lớn | relinquish, resign | endow, establish A private benefactor endowed the new Chair of Japanese Literature.

Từ điển WordNet


n.

a seat for one person, with a support for the back

he put his coat over the baông xã of the chair and sat down