Những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản trong tiếng Anh sẽ có được trong bài giảng này. Các chúng ta nên chũm thiệt kiên cố 84 kết cấu sau để hoàn toàn quản lý vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc tiếng anh là gì


*

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to lớn bởi something: (quá....làm cho ai làm cái gi...)e.g. This structure is too easy for you lớn remember.e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (vượt... mang đến nỗi nhưng mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (thừa... cho nỗi nhưng...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to lớn do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough lớn get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ vào ai hoặc mướn ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +lớn do something : (đã tới lúc ai đó cần làm những gì...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me lớn ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to lớn vì chưng something: (làm gì... mất bao nhiêu thời hạn...hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes to get khổng lồ school.e.g. It took hyên 10 minutes to vì this exercise yesterday.

Xem thêm: Tcb Là Ngân Hàng Gì ? Các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của Techcombank Ngân Hàng Techcombank


8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn uống cản ai/ vật gì... làm cái gi..)e.g. He prevented us from parking our oto here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)e.g. I find it very difficult khổng lồ learn about English.e.g. They found it easy khổng lồ overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + khổng lồ + N/ V-ing. (Thích chiếc gì/ làm những gì rộng cái gì/ có tác dụng gì)e.g. I prefer dog lớn cát.e.g. I prefer reading books to lớn watching TV.
11. Would rather ("d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (phù hợp làm gì rộng làm gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
13. Used khổng lồ + V (infinitive): (Thường làm gì vào thừa khứ với hiện giờ không làm nữa)e.g. I used lớn go fishing with my friover when I was young.e.g. She used lớn smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = lớn be surprised at + N/V-ing: kinh ngạc về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.15. To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.
*

16. lớn be good at/ bad at + N/ V-ing: tốt về.../ kỉm về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.18. lớn be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không Chịu nỗi/ko nhịn được gia công gì...e.g. She can"t stand laughing at her little dog.đôi mươi. lớn be keen on/ lớn be fond of + N/V-ing : say đắm làm cho gì đó...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.21. to be interested in + N/V-ing: quyên tâm đến...e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
22. to waste + time/ money + V-ing: tốn chi phí hoặc thời hạn làm gìe.g. He always wastes time playing computer games each day.e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.23. To spover + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời hạn làm gì..e.g. I spend 2 hours reading books a day.e.g. Mr Jlặng spent a lot of money traveling around the world last year.24. To spkết thúc + amount of time/ money + on + something: dành thời hạn vào bài toán gì...e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.e.g. She spent all of her money on clothes.25. to lớn give sầu up + V-ing/ N: trường đoản cú bỏ có tác dụng gì/ vật gì...e.g. You should give sầu up smoking as soon as possible.26. would like/ want/wish + to lớn vì something: ưa thích làm cái gi...e.g. I would lượt thích khổng lồ go to the cinema with you tonight.27. have + (something) to + Verb: bao gồm chiếc gì đó nhằm làme.g. I have sầu many things khổng lồ bởi vì this week.28. It + be + something/ someone + that/ who: chủ yếu...mà lại...e.g. It is Tom who got the best marks in my class.e.g. It is the villa that he had to spover a lot of money last year.29. Had better + V(infinitive): buộc phải làm cái gi....e.g. You had better go to see the doctor.30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-inge.g. I always practise speaking English everyday.31. It is + tính tự + ( for smb ) + khổng lồ vì smtVD: It is difficult for old people lớn learn English.( Người gồm tuổi học tiếng Anhthì cạnh tranh )32. To be interested in + N / V_ing ( Thích đồ vật gi / làm cho vật gì )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi yêu thích xem sách về lịch sử dân tộc )33. To be bored with ( Chán có tác dụng cái gì )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi ngán ngày nào cũng làm hồ hết quá trình lặp đi lặp lại )
34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần thứ nhất ai làm cho đồ vật gi )VD: It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần thứ nhất chúng tôi tới thăm vị trí này )35. enough + danh từ ( đủ vật gì ) + ( to lớn bởi vì smt )VD: I don’t have sầu enough time to lớn study.( Tôi không tồn tại đủ thời hạn để học tập )36. Tính từ bỏ + enough (đủ làm thế nào ) + ( khổng lồ vị smt )VD: I’m not rich enough khổng lồ buy a oto.( Tôi không đủ nhiều để mua ôtô )37. too + tính từ + lớn vì smt ( Quá làm sao để triển khai cái gì )VD: I’m to young lớn get married.( Tôi còn vượt tthấp để kết bạn )38. To want smb to lớn bởi vì smt = To want lớn have sầu smt + PII( Muốn nắn ai làm gì ) ( Muốn bao gồm vật gì được gia công )VD: She wants someone khổng lồ make her a dress.( Cô ấy mong ai đó may mang đến cô ấy một dòng đầm )= She wants lớn have a dress made.( Cô ấy mong muốn bao gồm một chiếc váy đầm được may )39. It’s time smb did smt ( Đã cho thời gian ai đề xuất làm cái gi )VD: It’s time we went home page.( Đã cho cơ hội tôi đề nghị về nhà )40. It’s not necessary for smb to vị smt = Smb don’t need to lớn vì smt( Ai không quan trọng phải làm những gì ) doesn’t have sầu to vì chưng smtVD: It is not necessary for you lớn do this exercise.( quý khách không nhất thiết phải làm cho bài xích tập này )41. To look forward to lớn V_ing ( Mong đợi, ý muốn chờ làm cái gi )VD: We are looking forward to going on holiday.( Chúng tôi đã muốn được đi ngủ )42. To provide smb from V_ing ( Cung cung cấp cho ai đồ vật gi )VD: Can you provide us with some books in history?( Quý khách hàng hoàn toàn có thể cung cấp cho Shop chúng tôi một trong những sách về lịch sử vẻ vang không?)43. To prevent smb from V_ing (Cản trngơi nghỉ ai làm những gì )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa đã ngăn cản công ty chúng tôi quốc bộ )44. To fail lớn bởi smt (Không có tác dụng được vật gì / Thất bại vào Việc có tác dụng mẫu gì)VD: We failed to lớn bởi vì this exercise.(Chúng tôi bắt buộc làm cho bài tập này )45. To succeed in V_ing (Thành công vào câu hỏi có tác dụng mẫu gì)VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi sẽ thi đỗ )46. To borrow smt from smb (Mượn vật gì của ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy đã mượn cuốn sách này nghỉ ngơi thư viện )47. To lkết thúc smb smt (Cho ai mượn dòng gì)VD: Can you lend me some money?( Bạn có thể mang lại tôi vay mượn không nhiều tiền không? )48. To make smb do smt (Bắt ai có tác dụng gì)VD: The teacher made us vì a lot of homework.( Giáo viên bắt chúng tôi làm cho rất nhiều bài bác tập ở nhà )49. công nhân + be + so + tính từ + that + S + đụng từ bỏ.( Đến nút nhưng mà )CN + rượu cồn từ bỏ + so + trạng từ là một. The exercise is so difficult that noone can bởi vì it.( Bài tập cạnh tranh đến cả không có bất kì ai có tác dụng được )2. He spoke so quickly that I couldn’t understvà hyên.( Anh ta nói nhanh khô đến hơn cả nhưng mà tôi không thể hiểu được anh ta )50. CN + be + such + ( tính từ bỏ ) + danh từ + that + CN + động từ.VD: It is such a difficult exercise that noone can vì it.( Đó là một trong những bài bác tập quá cạnh tranh mang đến nỗi không một ai rất có thể có tác dụng được )51. It is ( very ) kind of smb to lớn vì smt ( Ai thiệt tốt bụng / ung dung Khi làm gì) VD: It is very kind of you to help me.( Bạn thiệt xuất sắc vày đã giúp tôi )
52. To find it + tính từ bỏ + lớn vày smtVD: We find it difficult to learn English. ( Chúng tôi thấyhọc tập giờ đồng hồ Anhcạnh tranh )
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + công nhân + cồn từVD: 1. I have sầu lớn make sure of that information.( Tôi nên bảo đảm chắc chắn rằng về báo cáo kia )2. You have sầu khổng lồ make sure that you’ll pass the exam.( quý khách phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ )
54. It takes ( smb ) + thời hạn + to vì chưng smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để gia công gì)VD: It took me an hour to lớn vày this exercise.( Tôi mất một giờ để triển khai bài xích này )
55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời hạn / tài lộc vào cái gìdoing smt làm cái gi )VD: We spkết thúc a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi dành nhiều thời gian coi TV )
56. To have sầu no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI đo đắn từ này )
57. To advise smb lớn bởi smt ( Khuim ai làm gìnot lớn vì chưng smt ko làm cái gi )VD: Our teacher advises us to lớn study hard.( Cô giáo khuyên Cửa Hàng chúng tôi học tập cần mẫn )
58. To plan to lớn vì smt ( Dự định / đầu tư làm những gì )intendVD: We planed khổng lồ go for a picnic.intended( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )
59. To invite smb lớn vì chưng smt ( Mời ai làm những gì )VD: They invited me to lớn go khổng lồ the cinema.( Họ mời tôi đi xem phlặng )
60. To offer smb smt ( Mời / ý kiến đề nghị ai đồ vật gi )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi thao tác cho doanh nghiệp anh ta )
63. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có kĩ năng làm gì )VD: I’m able lớn speak English = I am capable of speaking English.( Tôi nói theo cách khác giờ Anh )
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) vật gì )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi chơi tennis giỏi)
65. To prefer smt to smt ( Thích đồ vật gi rộng đồ vật gi )doing smt khổng lồ doing smt làm cái gi hơn có tác dụng gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi thích tiêu chi phí hơn kiếm tiền )
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai bởi vì đang làm gì )VD: I want to apologize for being rude lớn you. ( Tôi ao ước xin lỗi vày đã bất lịch lãm với chúng ta )
67. Had ( ‘d ) better vày smt ( Nên làm gì )not vì chưng smt ( Không buộc phải làm cái gi )VD: 1. You’d better learn hard.( quý khách buộc phải học cần mẫn )2. You’d better not go out.( quý khách không nên đi ra phía bên ngoài )
68. Would ( ‘d ) rather vày smt Thà làm cho gìnot vì smt chớ làm cho gìVD: I’d rather stay at home page.I’d rather not say at home page.
69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at trang chủ today.( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy trong nhà về tối ni )
70. To suggest smb ( should ) vì smt ( Gợi ý ai làm những gì )VD: I suggested she ( should ) buy this house.