Tổng hòa hợp bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 bao gồm đáp án với lời giải chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải phản ánh công dụng độc nhất, sẵn sàng tốt đến kỳ thi đặc trưng sắp tới đây.

Bạn đang xem: Bộ de thi toán lớp 4 học kỳ 1


Nội dung bài bác viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới, nhu yếu kiếm tìm tìm mối cung cấp tư liệu ôn thi thiết yếu thống gồm giải thuật cụ thể của các em học sinh là cực kì béo. Thấu phát âm điều ấy, công ty chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được đánh giá tất cả cấu trúc bình thường của đề thi cuối kì bên trên đất nước hình chữ S , cung cấp các em làm cho quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 thuộc ngôn từ kiến thức thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) Trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S đã là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên bao gồm những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD với BC. B. B. BA với BC; DB cùng DC. C. C. AB với AD; BD với BC; DA với DC. D. D. AB với AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) Hiện nay, tuổi của người mẹ cùng tuổi của con cùng lại là 45 tuổi. Mẹ rộng nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

b. Cách đây 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 tất cả 4 chữ số khác nhau nhưng mà số kia vừa phân tách không còn đến 2 và vừa chia không còn cho 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Mua Bán Tiền Hình Con Trâu, Mua Bán Tiền Cổ Tiền Xưa Việt Nam & Thế Giới

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Tân oán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà bầu là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con từ thời điểm cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; bà mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất bao gồm 4 chữ số mà lại vừa phân tách không còn mang đến 2 vừa chia hết mang đến 5 gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy có 4 chữ số khác nhau phải số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào khu vực chấm 6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kilogam =…..kilogam là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……với .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy nhiên tuy vậy với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 6đôi mươi 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật gồm tổng chiều dài cùng chiều rộng bởi 270m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh đất nền đó?

Đáp án đề Toán thù lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng và có kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận lợi nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều lâu năm mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linc nhị nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 0đôi mươi 4trăng tròn C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bởi từng nào Khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp nhằm viết vào nơi chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn số 1 vào tía số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ độc nhất bao gồm chiều lâu năm 112cm, chiều rộng 80centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45T 7 tạ thóc. Số thóc thửa trước tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa lắp thêm nhì 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Tân oán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Tự luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phnghiền tính đặt với triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính không đúng, tác dụng đúngkhông cho điểm. Nếu không viết công dụng theo hàng ngang, mỗi phxay tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không tồn tại chân thành và ý nghĩa với phxay tân oán hoặc hiệu quả phnghiền tính saithì không được điểm. HS thiếu thốn hoặc không đúng thương hiệu đơn vị chức năng toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- Tìm đúng nhì lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- Tìm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không tồn tại ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc hiệu quả phxay tính saithì ko được điểm. (Học sinc làm sai từ bỏ đâu thì ko chấm tiếp trường đoản cú đó)

HS thiếu hoặc sai thương hiệu đơn vị chức năng toàn hủy diệt 0,25 điểm. Không tận hưởng học viên vẽ sơ đồ vật.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác có tác dụng tròn theo hình thức sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!