Toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo độ dài là bài toán thù đặc biệt quan trọng, học sinh đề xuất cố gắng được bí quyết thay đổi những đơn vị đo khối lượng thuộc những bài xích toán liên quan.Hôm nay csmaritimo-online.com đang cung cấp những kiến thức và kỹ năng trung tâm, dạng bài tập của toán thù lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo cân nặng.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Học sinch chụ cần cù luyện bài bác tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị đo cân nặng để hiểu vận dụng vào vào thực tiễn.

1. Nhận biết đơn vị đo kân hận lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối hận lượng

*

Chụ ý: Mỗi đơn vị đo cân nặng hồ hết cấp 10 lần đơn vị bé tức thì sau nó.

3. các bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng đo khối hận lượng

3.1.1. Pmùi hương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo khối lượng với nhấn xét rằng với nhị đơn vị đo cân nặng tức khắc nhau thì đơn vị chức năng phệ cấp 10 lần đơn vị chức năng bé xíu.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kilogam + 760kilogam = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kilogam 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các phép tính với đơn vị đo kăn năn lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Lúc thực hiện phnghiền tính cùng hoặc trừ những cân nặng bao gồm dĩ nhiên các đơn vị đo như thể nhau, ta thực hiện giống như nlỗi những phép tính với số thoải mái và tự nhiên, sau đó thêm đơn vị đo khối lượng vào hiệu quả.

Khi tiến hành phxay tính gồm kèm theo những đơn vị chức năng đo không giống nhau, đầu tiên ta nên thay đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp nối tiến hành tính thông thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị đo khối lượng cùng với một trong những, ta nhân hoặc phân tách số đó cùng với một trong những nhỏng biện pháp thường thì, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào công dụng.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính những cực hiếm sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35T 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275T - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kilogam x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kilogam + 782kg = 2152kg

b) 500kilogam 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kilogam 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35T 5 tạ : 4

Đổi 35T = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo kân hận lượng

3.3.1. Phương thơm pháp:

khi so sánh các đơn vị chức năng đo tương tự nhau, ta đối chiếu giống như nhỏng so sánh hai số thoải mái và tự nhiên.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Accent Là Gì Và Cấu Trúc Từ Accent Trong Câu Tiếng Anh

Khi so sánh các đơn vị đo khác biệt, trước hết ta yêu cầu thay đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện đối chiếu thông thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kilogam 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kilogam ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kilogam = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kilogam = 375kg

Vậy 512kilogam 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Tân oán có lời văn uống.

3.4.1. Pmùi hương pháp.

Đọc đề cùng khẳng định rõ thử dùng đề bài

Thực hiện nay phxay tính theo thử dùng (thuộc đơn vị đo)

Kiểm tra cùng kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau củ nặng 1250 g, một con cá nặng trĩu 4500g, 1 quả túng thiếu nặng trĩu 750g. Hỏi cân nặng nhưng mà Bình đề nghị đem lại là bao nhiêu?

Bài 2. Trong lần bình chọn sức mạnh. An khối lượng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng trĩu 41000g. Hỏi cả bố các bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Khối hận lượng cơ mà Bình đề nghị mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng nhưng mà Bình có là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng nề số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. các bài tập luyện từ luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào chỗ trống

a) 1kilogam = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96T : 3

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ thiết lập 5 trái dưa đỏ, gồm 2 quả nặng 450dag, 1 trái nặng nề 35hg, 2 trái nặng trĩu 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng trĩu bao nhiêu kg?

Bài 5. Một nhỏ cá hẻn nặng nề 10000g, biết đầu nặng trĩu 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân cá nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tmê mẩn khảo

Bài 1.

a) 1kilogam = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kilogam = 583kg

d) 7000kilogam 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kilogam + 234kilogam = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96T : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền vệt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn nắn học tốt tân oán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng, học viên phải chăm chỉ ôn luyện, cụ vững chắc kiến thức và kỹ năng trọng tâm để ship hàng bậc học cao hơn. Thường xuim theo dõi và quan sát csmaritimo-online.com nhằm update nhiều kiến thức xuất xắc nhé!