Tháng Tư 19, 2021Tháng Tám 23, 2021csmaritimo-online.comLeave sầu a Comment on Những bài tập trắc nghiệm thì hiện thời đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài tập trắc nghiệm thì bây giờ solo với thì hiện thời tiếp diễn là một trong trong 12 thì vào giờ Anh đặc biệt quan trọng tuyệt nhất bạn cần nắm rõ kiến thức và kỹ năng nhằm thực hành có tác dụng bài bác tập đúng độc nhất vô nhị. Bài viết tiếp sau đây mình sẽ giúp các bạn củng nỗ lực lại kiến thức và kỹ năng về cách làm, tín hiệu nhận biết của từng thì và vận dụng đúng chuẩn vào thực hành thực tế có tác dụng bài tập đơn giản dễ dàng độc nhất vô nhị.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

=>> coi ngay Các dạng bài bác tập thì ngày nay 1-1 với hiện nay tiếp diễn có câu trả lời và giải mã trên đây:

XEM NGAY


Các dạng bài bác tập thì bây chừ đối kháng và hiện nay tiếp diễn

các bài luyện tập 1: Chia cồn từ bỏ của bài xích tập tiếp sau đây sinh sống thì hiện nay tiếp diễn

Listen to lớn the birds. They (sing) ———————Look at that two. It (fly) ——————— high in the sky.The other one (play) ——————— with a worm.She feel happy because she (have) ——————— a good time here in these woods.

Những bài tập 2: Chia đụng tự sinh hoạt thì bây giờ đơn hoặc bây chừ tiếp diễn

Look! San (go) ——————— khổng lồ the movies.On her right h&, San (carry) ——————— her handbag.The handbag (be) ——————— very beautiful.San usually (put) ——————— on ping shoes but now she (wear) ——————— White trainers.And look, he (take) ——————— an umbrella.

*

các bài luyện tập 3: Chọn lời giải đúng độc nhất đến bài bác tập bên dưới đây

She——————— (do/ am doing) my homework.He ——————— (works/ is working) as a receptionist.He ——————— (stays/ is staying) with his parents at the moment.He always ——————— (get/ am getting) up at 7 o’cloông chồng.She is busy at the moment. She ——————— (talks/ is taking) to lớn a frikết thúc.I’m sorry but I ——————— (am not understanding/ do not understand) what you mean.I ——————— (eat/ are eating) too much fat food.Which TV channel ——————— (are you usually watching/ vày you usually watch?What time ——————— (does/ is) the bus arrive? How often ——————— (bởi vì you go/ are you going) to lớn the radio? What ——————— (do you do/ are you doing) at the moment? I usually ——————— (am getting up/ get up) early on Tueday.

các bài luyện tập 4: Chọn câu vấn đáp đúng nhất mang lại bài bác tập sau

Min ——————— with her parents at the moment. stays B. is staying C. Either could be used here My sister——————— at a bank. work B. works C. is working She never ——————— up before 10 on Saturday mornings. get B. am getting C. gets She ——————— people who ——————— rude to lớn their subordinates. am hating, are being B. hate, are C. am hating, are She ——————— this piano.

Xem thêm: Tăng Nhãn Áp Bao Nhiêu Là Cao, Bệnh Tăng Nhãn Áp Bình Thường Là Gì

lượt thích B. am liking C. likes D. have liked ——————— the meat ——————— bedroom? Does, smell B. Is, smelling C. Either could be used here He ——————— the dentist at 12 am. see B. am seeing C. sees He ——————— what you mean? see B. am seeing C. Either could be used here She ——————— her mèo out for a walk every day before breakfast. takes B. is taking C. Either could be used here If you ——————— too much tea, you may develop health problems. drink B. are drinking C. Either could be used here What time ——————— Monday? does she arrive sầu B. is she arriving C. Either could be used here How often ——————— lớn the radio? are you going B. bởi vì you go C. Either could be used here

*

Đáp án của bài tập trên

Bài tập 1

Listen khổng lồ the birds. They are singing / ‘re singing .Look at that one. It is flying / ‘s flying high in the sky.The other one is playing / ‘s playing with a worm.She feel happy because I am having / ‘m having a good time here in these woods.

Bài tập 2

Look! San is going / ‘s going lớn the movies.On her right h&, San is carrying / ‘s carrying her handbag.The handbag is / ‘s very beautiful.Sanusually puts on blachồng shoes but now she is wearing / ‘s wearing trắng trainers.And look, he is taking / ‘s taking an umbrella.

Những bài tập 3

she am doing my homework.He works as a receptionist.He is staying with his parents at the moment.He always get up at 6 o’cloông chồng.She is busy at the moment. She is talking khổng lồ a friover.I’m sorry but I don’t understand what you mean.I eat too much fat food.Which TV channel do you usually watch?What time does the bus arrive?How often vì chưng you go khổng lồ the movies?What are you doing at the moment?I usually get up early on Tuesday.

*

Những bài tập 4

Min is staying with her parents at the moment.My sister works at a bank.She never get up before 8 on Saturday mornings.She hate people who are rude khổng lồ their subordinates.She like this music.Does the meat smell bad?He am seeing the dentist at 12 am.He see what you mean.She takes her mèo out for a walk every day before breakfast.If you drink too much tea, you may develop health problems.What time is he arriving tomorrow?How often do you go lớn the radio?

Kết luận

HY vọng cùng với phần nhiều bài tập trắc nghiệm thì ngày nay đối chọi và thì hiện tại tiếp diễn được liệt kê bên trên đây cũng trở thành là mối cung cấp tài liệu quý cho những em học sinh rèn luyện kỹ năng với kiến thức học hành tốt hơn.