Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tyêu thích khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tđam mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hòa hợp Từ vựng khá đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt với những bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 6 về, bạn vào cụ thể từng Unit khớp ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit


Mục lục Bài tập Tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, những bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề soát sổ 15 phút Tiếng Anh 6 học tập kì 1 tất cả câu trả lời (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề bình chọn 1 máu Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề đánh giá 15 phút ít Tiếng Anh 6 học kì 1 tất cả giải đáp (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Đề bình chọn 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 2 tất cả câu trả lời (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm giải đáp (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 bao gồm đáp án

Những bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. phone B. pholớn C. badminton D. open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: I often spkết thúc the weekkết thúc _____________ badminton with my elder brother.

A. playing B. doing C. studying D. having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục gì

“Spover + thời hạn + Ving”: dành riêng thời gian làm cho gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành vào ngày cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. have sầu B. is having C. has D. had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia nghỉ ngơi thời bây chừ đối kháng vị tất cả mốc thời gian “every”

Dịch: Lindomain authority có huyết giờ Anh vào lắp thêm 3, 5 cùng 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative B. reserved C. active sầu D. confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved Có nghĩa là rụt rè, nhút ít nhát

Dịch: Clara là cô bé xíu khá nhút ít nhát. Cô không nói đôi khi gặp các bạn bắt đầu.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. on B. behind C. between D. under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cụm từ chỉ địa chỉ “between…and…”: sinh hoạt giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó ở giữa chiếc bàn và giá đựng sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish B. finishing C. finished D. finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia sinh hoạt thời ngày nay 1-1 vày bao gồm mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex thường xuyên làm chấm dứt bài bác tập về bên thời điểm 8 tiếng buổi tối.


Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “there + are + danh trường đoản cú số nhiều”: có…

Dịch: Có 2 chiếc cây viết chì bên trên bàn học tập.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. have sầu B. talk C. play D. do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “bởi vì physical exercise”: đàn dục

Dịch: quý khách hàng nên đồng đội dục tiếp tục.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/vì B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Câu hỏi nghi ngờ thời hiện thời đơn

Dịch: Có yêu cầu Bobby hay có tác dụng phân tích trang bị lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ lớn the juvị club twice a month.

A. go B. have sầu C. make D. take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cụm từ “go to lớn the jubởi club” đi mang lại câu lạc cỗ judo

Dịch: Chúng tôi cho câu lạc cỗ juvì 2 lần hàng tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. explain B. is explainingC. explains D. to explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách sống thời hiện nay tiếp nối bởi vì bao gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học kinh nghiệm cho cái đó bản thân đấy.


Question 11: – What vị you vày in your không tính tiền time? – I always ________ books in my không tính phí time.

A. is reading B. to read C. readsD. read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia sinh hoạt thời hiện thời 1-1 vì bao gồm trạng tự “always”

Dịch: – Lúc rhình họa cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn xem sách Lúc rhình họa.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. the tallest B. tall than C. taller D. the taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp lớn school.

A. ride B. is riding C. rides D. to ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ngơi nghỉ thời hiện giờ tiếp diễn vị bao gồm trạng từ bỏ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang giẫm xe cộ cho ngôi trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. visiting B. visitC. khổng lồ visit D. to visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me khổng lồ study.

A. so B. such C. enough D. too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “be too adj (for sb) lớn V”: quá…đề xuất ko thể…

Dịch: Mấy từ bỏ mới này vượt cạnh tranh bắt buộc tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) Ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tyêu thích Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) hyên to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry & English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. is B. are C. am D. be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ngơi nghỉ ngôi trường trung học cơ sở Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia sinh hoạt bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” tránh ở đâu mang đến địa điểm nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vị thế

Dịch: Cậu ấy sống khá ngay gần trường, vì vậy cậu ấy thường đi dạo với cùng một vài ba bạn bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời bây chừ tiếp diễn vì gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy vẫn đưa cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau tiếng học

Dịch: Sau giờ đồng hồ học, cậu ấy hay chơi trơn chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve sầu years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big thành phố. Every morning I get up at 5:30 o’ cloông chồng. After that, I dress up, have breakfast & go to school. My school is not very far from my house so I often go khổng lồ school on foot. But today I ride my xe đạp because I want lớn attover my English class after school. I love sầu English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. a teacherB. a farmerC. a studentD. a driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một trong học viên.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. half past five sầu B. five sầu forty-five sầu C. a quarter khổng lồ six D. six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ cloông xã.”


Question 12: How is she getting to lớn school today?

A. on foot B. by xe đạp C. by oto D. by bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: Trường học của mình không xa khỏi công ty tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I want khổng lồ attkết thúc my English class after school.”

Dịch: Tôi mong muốn tham gia lớp giờ đồng hồ Anh sau giờ học tập.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorxe đạp every day.

C. Mrs. Smith travel to working in motorxe đạp every day.

D. Mrs. Smith travel khổng lồ work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở bây giờ đối chọi vị có mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe cộ lắp thêm từng ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sinh sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều cần đụng từ bỏ chia ngơi nghỉ dạng số những “are”

Dịch: Tất cả những môn ở ngôi trường mới của mình đều rất độc đáo.


Question 3: Helen/ vì chưng / this English test/ good / than I vày.

A. Helen does this English demo gooder than I bởi.

B. Helen does this English demo better than I vì.

C. Helen is doing this English demo good than I bởi vì.

D. Helen vị this English test better than I vị.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought khổng lồ study hard to please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought khổng lồ study hard to pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “ought khổng lồ V”: có bổn phận phải làm gì

Dịch: Chúng ta cần học tập chuyên cần để làm cha mẹ sử dụng rộng rãi.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in bachồng yard.

Xem thêm: Hướng Nhà Hướng Đông Nam Hợp Tuổi Nào ? Tại Sao Chọn Hướng Đông Nam Hợp Tuổi

B. At present, Bing are playing tennis in baông xã yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the baông xã yard.

D. At the present, Bing play tennis in the bachồng yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện giờ tiếp nối bởi gồm mốc thời gian “at present”

Dịch: Bây tiếng Bing vẫn tennis sống Sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight blachồng hair.

B. My teacher has straight blachồng long hair.

C. My teacher has hair blaông xã long straight.

D. My hair teacher has long straight blaông xã.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight blaông chồng hair” tóc lâu năm, thẳng với đen.

Dịch: Cô giáo tôi tất cả mái tóc dài, trực tiếp với black.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không lấy phí spends.

B. He spends most his không tính phí time of playing sports.

C. He spends most of his không tính tiền time playing sports.

D. He playing sports most of his không lấy phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “spover + thời gian + Ving”: Dành thời hạn có tác dụng gì

Dịch: Anh ấy dành riêng phần đông thời gian rhình ảnh đùa thể dục.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take & ask your teacher the size khổng lồ sign.

B. Please your teacher her take the khung to lớn & ask lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take form your teacher ask khổng lồ the her và.

D. Please take the form khổng lồ your teacher and ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “take st to lớn sw” có cái gì mang lại đâu

“ask sb to lớn V” thử khám phá ai làm cho gì

Dịch: Vui lòng với lá đối kháng mang đến mang đến thầy giáo của em cùng nhờ vào cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: Có một loại cây viết chì, 1 mẫu compa, và 3 quyển sách bên trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, nạp năng lượng ngoài

Dịch: Tối nay đi ra phía bên ngoài nạp năng lượng nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi ưng ý học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Chuyển đổi giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: Trường tôi gồm 2000 học viên.


Question 13: Students ought lớn do homework after class

A. Students must vày homework after class.

B. Students may vì chưng homework after class.

C. Students can bởi vì homework after class.

D. Students have to lớn vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “have khổng lồ V” = “ought to lớn V”: bao gồm trách nhiệm yêu cầu có tác dụng gì

Dịch: Học sinch rất cần phải làm cho bài bác tập sau giờ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to lớn be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young lớn be in my class.

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Chuyển thay đổi 2 cấu trúc “Be adj enough lớn V” (đủ thế nào để làm gì)

- Sở sách lớp 6 Kết nối tri thức cùng với cuộc sống: