Thì Lúc Này solo, thì Hiện tại tiếp tục và thì Quá khđọng đối kháng là bố giữa những thì giờ Anh cơ bạn dạng, thường xuyên mở ra những vào đề thi giỏi nghiệp với kỳ thi ĐH. Tại bài viết hôm nay, IELTS Vietop để giúp các bạn ôn lại kiến thức và làm bài xích tập Thì bây chừ đối chọi hiện giờ tiếp diễn và quá khứ đọng đơn thực hành thực tế nhé!


*

Tổng quan tiền về thì Hiện tại solo, thì Hiện tại tiếp nối cùng thì Quá khđọng đơn

Tổng quan tiền về thì Lúc Này đơn

Cấu trúc
ĐỘNG TỪ TO BEĐỘNG TỪ THƯỜNG
Khẳng địnhS + am/is/are + O.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

S + V(s/es) + O.
Phủ địnhS + am/is/are not + O.S + don’t/doesn’t + V(ngulặng thể) + O.
Nghi vấnAm/is/are + S + O?Do/Does + S + V(nguim thể) + O?
Dấu hiệu nhận biếtTrạng từ chỉ tần suất: always, often, rarely, usually, sometimes,…Các cồn từ biểu hiện sự yêu – ghét: like, dislượt thích, hate, love, enjoy, fancy,…Các trạng tự chỉ thời hạn mang ý nghĩa lặp lại: every day, every week, every year,…

E.g: I often go khổng lồ school at 7 o’cloông xã every morning.

(Tôi hay tới trường vào mức 7 tiếng sản phẩm sáng.)

Cách cần sử dụng của thì Hiện tại đơnDùng để biểu đạt một sự thật phân minh.

E.g: The Moon flies around the Earth. (Mặt Trăng cất cánh bao bọc Trái Đất.)

Diễn tả một hành động tốt sự việc xẩy ra lâu dài hoặc gần như là dài lâu.

E.g: She comes from London. (Cô ấy đến từ London.)


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập thương hiệu của người sử dụng
Số Smartphone của người tiêu dùng không ổn
Địa chỉ Thư điện tử bạn nhập sai trái
Đặt hẹn
Diễn tả một thói quen hằng ngày.

E.g: I often go khổng lồ the cinema on Sundays. (Tôi thường cho rạp phyên ổn vào các ngày Chủ Nhật.)

Diễn tả một lịch trình, thời gian biểu, kế hoạch vẫn biết trước.

E.g: The plane leaves at 8 a.m. (Máy bay tránh bước vào thời điểm 8 giờ tạo sáng.)

Nói về sau này, sử dụng sau một số trạng từ bỏ như: when, until, as soon as,…

E.g: I’ll help you until I’m exhausted. (Tôi sẽ giúp chúng ta cho đến Khi tôi kiệt mức độ.)

Tổng quan liêu về thì Lúc Này tiếp diễn

Cấu trúc
ĐỘNG TỪ TO BE
Khẳng địnhS + am/is/are + V-ing + O.
Phủ địnhS + am/is/are + not + V-ing + O.
Nghi vấnAm/is/are + S + V-ing + O?
Dấu hiệu dấn biếtTrạng trường đoản cú chỉ thời gian: now, at the moment, at present, right now, today,…Các động từ mang ý nghĩa mệnh lệnh: Look!, Listen!, Be quiet!,…

E.g: Be quiet! The teacher is speaking. (Im lặng! Giáo viên vẫn thủ thỉ.)

Cách dùng của thì Lúc Này tiếp diễnDùng để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra tại thời khắc nói.

E.g: I’m working so hard now. (Tôi sẽ thao tác khôn xiết siêng năng bây giờ.)

Diễn tả một hành động tốt vấn đề chỉ xảy ra trong thời điểm tạm thời.

E.g: He often goes khổng lồ work by bus, but today he is going to work by xe đạp.

(Anh ấy thường đi làm việc bằng xe pháo buýt, nhưng lại hôm nay anh ấy đi làm bởi xe đạp.)

Diễn tả một sự biến hóa thủng thẳng.

E.g: The population of Đài Loan Trung Quốc is increasing more and more.

(Dân số China tăng thêm.)

Dùng nhằm phàn nàn về một thói quen xấu.

E.g: He’s always going to school late. (Anh ấy luôn đến trường muộn.)

Diễn tả một kế hoạch tương lai đã được khẳng định.

Xem thêm: Độ Cao Thật Sự Của Đỉnh Phanxipang Cao Bao Nhiêu Mét, Đỉnh Núi Fansipan Cao Thêm 4,3 Mét

E.g: I’m going out with my friend this weekkết thúc.

(Cuối tuần này tôi đã đi dạo cùng với anh em.)

Tổng quan lại về thì Quá khứ đơn

Cấu trúc
ĐỘNG TỪ TO BEĐỘNG TỪ THƯỜNG
Khẳng địnhS + was/were + …S + Ved/cột 2 + …
Phủ địnhS + was/were (not) + …S + didn’t + V(nguim thể) + …
Nghi vấnWas/Were + S + …?Did + S + V(nguim thể) + …?
Dấu hiệu dìm biết

Các trạng từ chỉ thời hạn như: yesterday, last night, last week, last month, in the past, the day before, ago, in + year,…

E.g: She bought a cabbage yesterday. (Cô ấy cài cải bắp vào trong ngày trong ngày hôm qua.)

Cách sử dụng của thì Quá khứ đơnDiễn tả một hành động đang xẩy ra và hoàn toàn chấm dứt sống vượt khứ, không hề giữ gìn một kết quả như thế nào cho đến bây chừ.

E.g: I didn’t play the piano 2 years ago. (Tôi không đùa piano từ bỏ 2 thời gian trước.)

Diễn tả một chuỗi các hành động liên tiếp vào vượt khứ.

E.g: Mary got up early, ate breakfast và went to school yesterday.

(Hôm qua, Mary dậy mau chóng, bữa sáng và cho ngôi trường.)

Dùng để bộc lộ một kiến thức vào quá khđọng cơ mà giờ đồng hồ không thể như vậy nữa.

E.g: When I was a child, I often played with my neighbors.

(Lúc tôi còn nhỏ, tôi thường chơi với hàng xóm của tôi.)

Sau khi nắm vững được kỹ năng và kiến thức tổng quan liêu về thì Lúc Này đối kháng, thì Lúc Này tiếp tục và thì Quá khđọng solo, các bạn hãy cùng Vietop vận dụng vào các dạng bài luyện tập thường nhìn thấy dưới đây nhé!

các bài luyện tập Thì hiện thời 1-1 bây chừ tiếp tục và quá khứ đơn


*

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple, Present Continuous or Past Simple

My mother ________ (cook) breakfast every day.She ________(not go) to school last year.He ________(not do) his homework at the moment. I ________(think) he ________(play) games.________(she/bake) cakes yesterday?We usually ________(drink) tea in the afternoon, but now we ________(have) coffee.David ________(see) a big tiger 2 years ago & ________(be) very excited.Listen! My little sister ________(sing).I ________ (like) eating ice-cream so much.Last week, he ________(take part in) a basketball competition.What ________(she/study) last Monday?She can’t go out with her friends now because she ________(help) her family to lớn paint the house.I often ________(visit) my grandparents on Sundays.Yesterday, Peter ________(do) exercises, ________(dress) and ________(have) breakfast.When he ________(be) small, he often ________(go) fishing with his grandfather.Look! A man ________(swim) in the lake!Don’t turn on the TV. The children ________(learn) English.Yesterday, after he ______ (arrive) home, he ______ (eat) dinner và ______ (do) homework.I ________(look) for a bicycle, but I can’t find anything good.My brother often ________(go) to school by bus, but today he ________(go) lớn school by xe đạp.The bus ________(leave) at 9am.

Bài 2: Fill in the blank with Present Simple, Present Continuous or Past Simple

A: When ______ (you/arrive)?

B: About 11pm last night.

A: What ________ (she/do)?

B: She’s a teacher.

A: What ________ (you/do) now?

B: I ________ (wash) the dishes.

A: Where ________ (they/spend) last summer?

B: I ________ (not know). I ________ (think) they ________ (be) in nhật bản.

A: Which of these football teams ________ (you/like)?

B: Vietphái nam football team

A: Do you want lớn play volleyball?

B: Not now. I ________(do) my homework.

A: Wait! Where ________(you/go)?

B: I ________(go) to lớn the supermarket to lớn buy some carrots.

A: Can I talk to you?

B: No, you can’t. I ________(have) a bath.

A: ________(it/rain)?

B: No, not at the moment.

A: Where ________(he/do) yesterday?

B: Maybe he ________(watch) TV.

Bài 3: Choose the correct answer

Look! Eugene is dancing/dances/danced with a girl.Joey said something weird and we all feel/are feeling/felt bad.He always makes/is always making/always made some mistakes! It’s so annoying!Could you be quiet please? The baby is sleeping/sleep/slept.She is listening/listens/listened to lớn music every night.When we are/were/was small, we though/think/are thinking London was in America.Mary doesn’t win/isn’t winning/didn’t win the Piano competition in 2010.Do you like/Did you like/Does you lượt thích the book you borrow/are borrowing/borrowed yesterday?I don’t go/am not going/didn’t go to the church very often.I lost/lose/am losing my keys yesterday. It’s terrible!Sitháng washes/is washing/washed his oto at least twice a week.He always arrives/is always arriving/always arrived early at school.In Japan, the new school year begins/is beginning/began in April.Do they meet/Are they meeting/Did they meet their family this weekend?I visit/am visiting/visited Tokyo next month.

Bài 4: Rewrite sentences using words given

Isabella / love sầu / listen lớn J-pop.We / go / home / at 10 p.m.Michelle / not run / very fast.Last night / I / đại bại / keys / so / Gọi / my roommate.She / visit / xứ sở của những nụ cười thân thiện / three times / last year.It / not rain / today.What / you / vày / at the moment?He / play / piano / when / he / be / five / but / he / not like / it.Who / she / chat / to lớn / now?Why / they / not seem / so happy?

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple, Present Continuous or Past Simple

cooksdidn’t goisn’t doing – think – is playingDid she bakedrink – are havingsaw – wasis singingliketook part indid she studyis helpingvisitdid – dressed – hadwas – wentis swimmingare learningarrived – ate – didam lookinggoes – is goingleaves

Bài 2: Fill in the blank with Present Simple, Present Continuous or Past Simple

did you arrivedoes she doare you doing – am washingdid they spover – don’t know – think – werevị you likeam doingare you going – am goingam havingIs it rainingdid he bởi vì – watched

Bài 3: Choose the correct answer

is dancingfeltis always makingis sleepinglistenswere – thoughtdidn’t winDo you like – borroweddon’t golostwashesalways arrivesbeginsAre they meetingam visiting

Bài 4: Rewrite sentences using words given

Isabella loves listening to lớn J-pop.We go trang chủ at 10 p.m.Michelle doesn’t run very fast.Last night, I lost my keys, so I called my roommate.She visited Xứ sở nụ cười Thái Lan three times last year.It isn’t raining today.What are you doing at the moment?He played the piano when he was five, but he didn’t like it.Who is she chatting to now?Why don’t they seem so happy?

Hy vọng rằng sau khoản thời gian rèn luyện những bài xích tập Thì hiện nay đối chọi ngày nay tiếp tục và quá khđọng đối chọi bên trên, các bạn có thể thay được kỹ năng và kiến thức tổng quan liêu cũng như dễ dãi rành mạch thì Bây Giờ đơn (Present Simple), thì Bây Giờ tiếp nối (Present Continuous) với thì Quá khứ 1-1 (Past Simple). Vietop chúc chúng ta đoạt được môn tiếng Anh thật xuất sắc!