*

Bạn đang xem: Asm: điện mặt trời đưa sao mai thành siêu cổ phiếu tăng trưởng!

Tiền thân của tập đoàn lớn csmaritimo-online.comao Mai (tên thường gọi khác của khách hàng CP Đầu bốn và Xây dựng csmaritimo-online.comao Mai tỉnh giấc An Giang) là công ty liên kết kinh doanh Kiến trúc tỉnh giấc An Giang được Thành lập và hoạt động năm 1988. Đến năm 1997, theo xu hướng xuất hiện hội nhập của nền kinh tế hiện nay, các cán bộ căn bản vẫn tách bóc ra Thành lập cửa hàng CP Xây dựng csmaritimo-online.comao Mai tỉnh An Giang. Đây là doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm chi cỗ Đảng thứ nhất của Tỉnh. Ban đầu, nhân csmaritimo-online.comự của csmaritimo-online.comao Mai bên dưới 50 người. Vốn điều lệ 905 triệu đồng kế tiếp tăng lên vài ba tỷ đồng, chuyển động đa csmaritimo-online.comố là thiết kế xây đính dự án công trình trên các thức giấc miền Tây, miền Đông Nam Bộ rồi cải tiến và phát triển mở rộng lên Tây Nguyên

Xem vật dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần bự và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Nhà Hướng Tây Bắc Đặt Bàn Thờ Hướng Nào ? Hæ°Á»›Ng Bã N Thờ Lã  Hæ°Á»›Ng Nã O

Xem không hề thiếu
Doanh thu bán csmaritimo-online.comản phẩm với CCDV 3,858,591,063 3,206,617,974 2,940,364,689 2,855,242,944
*

Xem đầy đủ
Tổng gia tài lưu giữ đụng ngắn hạn 7,558,525,461 7,848,503,798 7,995,076,140 8,911,674,052
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Tiến độ những dự án công trình csmaritimo-online.comẽ tyêu thích gia

Bài viết liên quan