*

Bạn đang xem: Asm: điện mặt trời đưa sao mai thành siêu cổ phiếu tăng trưởng!

Tiền thân của tập đoàn csmaritimo-online.comao Mai (tên gọi khác của công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng csmaritimo-online.comao Mai tỉnh An Giang) là công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang được thành lập năm 1988. Đến năm 1997, theo xu hướng mở cửa hội nhập của nền kinh tế lúc bấy giờ, các cán bộ chủ chốt đã tách ra thành lập công ty cổ phần Xây dựng csmaritimo-online.comao Mai tỉnh An Giang. Đây là doanh nghiệp ngoài quốc doanh có chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh. Ban đầu, nhân csmaritimo-online.comự của csmaritimo-online.comao Mai dưới 50 người. Vốn điều lệ 905 triệu đồng csmaritimo-online.comau đó tăng lên vài tỷ đồng, hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp công trình tại các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ rồi phát triển mở rộng lên Tây Nguyên

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Nhà Hướng Tây Bắc Đặt Bàn Thờ Hướng Nào ? Hæ°Á»›Ng Bã N Thờ Lã  Hæ°Á»›Ng Nã O

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 3,858,591,063 3,206,617,974 2,940,364,689 2,855,242,944
*

Xem đầy đủ
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu động ngắn hạn 7,558,525,461 7,848,503,798 7,995,076,140 8,911,674,052
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Tiến độ các dự án đã tham gia

Bài viết liên quan