Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Arrow là gì

*
*
*

arrow
*

arrow /”ærou/ danh từ thương hiệu, mũi tên đồ dùng hình tênto have sầu an arrow in one”s quiver còn một mũi thương hiệu vào ống tên; (nghĩa bóng) còn phương tiện đi lại dự trữklặng chỉmũi tênadd arrow: cộng mũi tênarrow button: nút ít hình mũi tênarrow key: phím mũi tênarrow operator: toán tử mũi tênarrow shaped: nlỗi hình mũi tênarrow style: hình trạng mũi tênbachồng arrow: mũi tên chỉ tráidelete arrow: vứt mũi tên đidimensional line arrow: mũi thương hiệu ghi kích thướcdirection arrow: mũi thương hiệu chỉ hướngdown arrow: mũi thương hiệu hướng xuốngdown arrow: mũi thương hiệu chỉ xuốngdown arrow key: phím mũi thương hiệu chỉ xuốngnorth arrow: mũi tên chỉ phương thơm bắcscroll arrow: mũi tên cuộntracer arrow: mũi thương hiệu theo dõimũi thương hiệu, mũi nhọnLĩnh vực: xây dựngtay chỉarrow drillsản phẩm khoan dẹtarrow keyphím dịch chuyển nhỏ trỏarrow key (s)các phím hướngarrow key (s)mũi tênarrow network correctionsự hiệu chỉnh sơ đồ dùng mạngarrow network Mã Sản Phẩm correctionsự tân tiến hóa mô hình mạngarrow network Model correctionsự hiệu chỉnh quy mô mạngchaining arrowchốt chặn thước cuộn

*

*
*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

arrow

Từ điển Collocation

arrow noun

1 weapon

ADJ.

Bạn đang xem: Arrow là gì

poison/poisoned

QUANT. hail, volley A hail of arrows descended from the tower.

VERB + ARROW fire, shoot

ARROW + VERB hit sb/sth The arrow hit its target. | miss (sb/sth) She aimed carefully at the tree but the arrow missed.

ARROW + NOUN head (also arrowhead) | slit the arrow slits in the castle”s battlements

PHRASES a bow và arrow The people used bows & arrows for hunting.

Xem thêm:

2 symbol

ADJ. left, right | down, up The down arrow indicates rain. | broken, curved The old road is shown on the maps by broken arrows.

VERB + ARROW follow Follow the red arrows lớn get lớn the camp reception.

ARROW + VERB denote sth, indicate sth, mark sth, point, show sth You will see an arrow pointing lớn the left.

ARROW + NOUN key You can scroll through the text using the up và down arrow keys.

Từ điển WordNet

n.

a projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one kết thúc & stabilizing vanes on the other; intended to lớn be shot from a bow