Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Appreciated là gì

*
*
*

appreciate
*

appreciate /ə"pri:ʃieit/ nước ngoài cồn từ tấn công giá Review đúng, Review cao, nắm rõ giá trị (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắclớn appreciate the value of...: Reviews giá chuẩn trị của...to appreciate the difficulties of the situation: thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, Đánh Giá phổ biến gần như khó khăn của tình hìnhkhổng lồ appreciate the necessity: thấy rõ được sự đề nghị thiết biết trải nghiệm, biết tấn công giá cảm kíchI greatly appreciate your kindness: tôi cực kỳ cảm kích lòng xuất sắc của anh nâng giá bán, đội giá trị (của dòng gì) nội hễ từ lên giá chỉ (sản phẩm hoá...), tăng giá trị
nâng giáLĩnh vực: xây dựngtán thưởngLĩnh vực: chất hóa học và đồ liệutăng giá hàng hóađội giá trị hàng hóa, tiền tệ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): appreciation, appreciate, appreciable, appreciative sầu, appreciatively, appreciably


*

*

Xem thêm: 11 Giải Pháp Khắc Phục Sự Cố Dns Resolution

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

appreciate

Từ điển Collocation

appreciate verb

1 recognize good qualities

ADV. really | fully, properly The sound chất lượng was poor so we couldn"t fully appreciate the music.

2 be grateful

ADV. deeply, greatly, really, very much We do really appreciate your help.

3 underst&

ADV. fully, properly I fully appreciate your concern. We will do all in our power khổng lồ help. | easily, readily The problems should be easily appreciated.

VERB + APPRECIATE fail to lớn The government failed to appreciate the fact that voters were angry.

PHRASES be generally/widely appreciated It is generally appreciated that the rail network needs a complete overhaul.

Từ điển WordNet


v.

recognize with gratitude; be grateful for

English Synonym & Antonym Dictionary

appreciates|appreciated|appreciatingsyn.: admire enjoy respect valueant.: depreciate despise

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu