(Genesis 2:17) Though they were created perfect, they now missed the mark of complete obedience to lớn their Father, became sinners, và were accordingly condemned khổng lồ die.

Bạn đang xem: Accordingly là gì


Dù họ được tạo thành là trọn vẹn, tuy nhiên bây chừ họ vẫn không đúng chưa có người yêu phương châm là duy trì sự vâng lời trọn vẹn đối với Cha của mình, bọn họ đang trở thành rất nhiều kẻ tội tình, với vì chưng đó bị kết án bắt buộc chết.
10 Like a highly skilled potter, Jehovah knows the type and quality of “the clay” that is before hlặng, & he molds it accordingly.
10 Giống như một thợ ggầy có kỹ năng thành thạo, Đức Giê-hô-va biết “đất sét” trước phương diện ngài nằm trong loại gì cùng tất cả quality như thế nào, cùng ngài uốn nắn nắn dựa trên sự đọc biết đó.
An Air Force reconnaissance aircraft investigated the system early the next morning, finding that Beryl had degenerated into lớn an open trough; the NHC de-classified Beryl as a tropical cyclone at 21:00 UTC on July 8, accordingly.
Accordingly, man alone can reflect the qualities of our Creator, who identified himself as “Jehovah, Jehovah, a God merciful và gracious, slow lớn anger and abundant in loving-kindness và truth.”—Exodus 34:6.
là Đức Chúa Ttránh nhân-từ, thương-xót, đủng đỉnh giận, đầy-dẫy ân-huệ cùng thành-thực” (Xuất Ê-díp-sơn Ký 34:6).
This reduced the distance by 18.688 metres (61.312 ft), và Rain Lover"s 1968 race record of 3:19.1 was accordingly adjusted lớn 3:17.9.
Việc này làm sút khoảng cách bằng 18,688 m (61,31 ft), và kỷ lục của cuộc đua năm 1968 là 3min.19.1sec của bé ngựa Lover Rain đã làm được kiểm soát và điều chỉnh phù hợp là 3min.17.9sec.
Jesus then explained how this illustration applies lớn the practice of prayer, saying: “Accordingly I say lớn you, Keep on asking, and it will be given you; keep on seeking, và you will find; keep on knocking, & it will be opened khổng lồ you.
Sau kia, ngài rút ra bài học kinh nghiệm tương quan tới câu hỏi cầu nguyện: “Ta lại nói thuộc các ngươi: Hãy xin, đang ban cho; hãy search, đã gặp; hãy gõ cửa ngõ, đang msống đến.
Nếu họ gồm ra quyết định tương xứng theo đó, chúng ta cho thấy mình thiệt sự đâm rễ trong đấng Christ.

Xem thêm: Yêu Cầu Xác Nhận Tài Khoản Google Play, Cách Đăng Ký Tài Khoản Google Dễ Nhất


Choosing this day whom you will serve sầu is lip service only—until you actually live sầu accordingly (see Joshua 24:15).
Việc lựa chọn ai mà lại các anh người mẹ đã Giao hàng hiện thời sẽ chỉ cần khẩu ca bề ngoài—cho đến bao giờ những anh mẹ thực sự sống đúng theo nlỗi điều sàng lọc đó (xin xem Giô Suê 24:15).
Để đảm bảo sản phẩm gọi được thì đoạn vnạp năng lượng bản kia bắt buộc là 1 phần tử HTML vừa lòng lệ và bạn cần đóng góp đúng chuẩn toàn bộ các thẻ.
When a user changes their first name or surname, you can update their G Suite tài khoản information accordingly.
Accordingly, Tripoli was recommissioned at New York on 5 January 1952, Captain Raymond N. Sharp in comm&.
Do đó Tripoli được mang đến nhập biên chế quay lại trên Thành Phố New York vào ngày 5 mon 1 năm 1952 bên dưới quyền lãnh đạo của Đại tá Hải quân Raymond N. Sharp.
Accordingly, vì you encourage others on the basis of your personal history & years of faithful service as a dedicated Christian minister?
Cũng cùng một thể ấy, chúng ta bao gồm tuyệt khuyến khích fan khác dựa vào kinh-nghiệm cá-nhân và trong những năm trung-thành phục-vụ cùng với tư-giải pháp một tín-thứ đấng Christ vẫn dâng mình giỏi không?
Những fan nhưng gật đầu đồng ý các bề ngoài này, và trường đoản cú mình sinh sống theo các lý lẽ này, thì trở bắt buộc tkhô nóng khiết trong tim hồn.
Accordingly, Jehovah’s Witnesses have long been preaching that the devastating wars of this century, along with numerous earthquakes, pestilences, food shortages, and other developments, collectively supply proof that we are living in the “the last days”—the period of time following Christ’s installment as King in heaven in the year 1914.—Luke 21:10, 11; 2 Timothy 3:1.
nỗ lực Nhân-chứng Giê-hô-va từ khóa lâu đang rao giảng rằng các trận chiến trỡ tàn nhẫn trong thế kỷ này, cùng nhiều trận cồn đất, dịch lệ, đói kỉm và gần như lay chuyển không giống tổng thích hợp lại là minh chứng cho biết bọn họ đang sinh sống và làm việc trong “ngày sau-rốt”. Đây là thời kỳ sau thời điểm đấng Christ được lên ngôi có tác dụng Vua làm việc bên trên ttách vào khoảng thời gian 1914 (Lu-ca 21:10, 11; II Ti-mô-thê 3:1).
While the U.S. has a policy of not interfering in territorial disputes , the Philippine paper said " it may be construed that any attaông xã on our vessels , armed forces or aircraft in the Spratlys would make the treaty applicable and accordingly obligate the U.S. lớn act lớn meet the common dangers . "
Trong Khi Hoa Kỳ có cơ chế ko can thiệp vào chuyện tranh chấp giáo khu , thì trong tài liệu của Phi-líp-pin có chxay : " Có thể hiểu là bất kỳ cuộc tiến công nào vào tàu , lực lượng khí giới hoặc lắp thêm cất cánh của công ty chúng tôi sinh sống Trường Sa đang áp dụng được hiệp ước này cùng theo đó buộc Hoa Kỳ cần hành vi để ứng phó các mối nguy khốn chung này "
(Psalm 139:16) Accordingly, as soon as the genetic combinations are formed at the time of conception, Jehovah God is capable of perceiving và having a record of a child’s basic traits.
Nhỏng vậy, ngay lúc các truyền nhiễm thể phối hợp nhau dịp thụ thai thì Giê-hô-va Đức Chúa Ttránh có thể nhận thức cùng bao gồm một làm hồ sơ ghi lại đều đặc điểm cnạp năng lượng bản của một đứa tphải chăng.
Accordingly the true God gave sầu Daniel over khổng lồ loving-kindness và to mercy before the principal court official.”